/

Juridik för vattenråd

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Övriga

Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade. Bestämmelserna för de olika organisationsformerna skiljer sig åt inom vissa delar.
Denna broschyr ger en redogörelse för vissa av dessa bestämmelser samt hjälper till att reda ut olika vanligt förekommande begrepp. Tänk på att bestämmelserna som vi hänvisar till i broschyren kan komma att ändras. Vi rekommenderar att ni håller er uppdaterade om vilka bestämmelser som är aktuella.

Kontakt