/

En liten bok om vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Övriga

En liten bok om vatten handlar och att vatten är liv och att vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer detta till sist att slå tillbaka på oss själva.

Vi har i denna skrift försökt att på ett förenklat sätt beskriva ganska komplicerade processer och bidra till att öka intresset och kunskapen om våra naturliga vattensystem och hoppas på så sätt ge dig verktyg till ett varsamt användande av vatten.

Kontakt