/

Sammanställning av synpunkter från samråd 2020–2021 i Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-6213-20
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Samråd
Omslag samrådssamanställning 2020-2021

Från den 1 november 2020 till den 30 april 2021 pågick vattenmyndigheternas samråd om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027. Under de två sista månaderna av samrådet tillkom dessutom vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas 2022–2024 enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Cirka 800 instanser lämnade synpunkter i samrådet. Resultatet av samrådet finns sammanställt i denna rapport.

Kontakt