/

Sammanställning av rapportering av genomförda åtgärder 2021

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-47403-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
183
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapporten Kommuners och myndigheters genomförda åtgärder. 

Rapporten är en gemensam sammanställning av hur arbetet har gått med de administrativa åtgärder under år 2021.

Åtgärdsprogrammet innehåller de administrativa åtgärder som kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter behöver göra för att fysiska åtgärder för bättre vattenmiljö blir av. Det handlar om att underlätta och driva fram fysiska åtgärder genom till exempel tillsyn, rådgivning, vägledning och planering.

Vattenmyndigheterna vill med den här utvärderingen stödja åtgärdsgenomförandet bland annat genom att ställa frågor för att förstå vad det är som hindrar eller försenar genomförandet.

Kontakt