/

Förslag till miljökvalitetsnormer för Gullspångsälven

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-26484-2022
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
19 + 17
Publikationstyp:
Samråd

Vatten med påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP 2023

Samrådshandlingen finns att ladda ner som ett pdf-dokument längre ner på sidan.

Samrådet gäller 67 vattenförekomster som alla är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som ska prövas under 2023 enligt den nationella planen, i syfte att förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

Miljökvalitetsnormerna ska vara beslutade innan prövningarna av vattenkraftsanläggningarna börjar i februari 2023.

Samrådet pågår den 31 augusti - 31 oktober 2022

Syftet med samrådet är att ge intressenter möjlighet att bidra med synpunkter, för att förbättra underlaget innan miljökvalitetsnormerna beslutas.

Kontakt