/

Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027 Södra Östersjön

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
537-6637-2022
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Åtgärdsprogram

I Södra Östersjöns vattendistrikt ser vi tydliga effekter av ett förändrat klimat. Större variation i nederbördsmönster och en ökad temperatur leder till perioder med risk för vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar. Allt tyder på att problemen med vattenbrist kommer att bli vanligare. Därför har Södra Östersjöns vattendistrikt en särskild delförvaltningsplan och ett delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist. Här visar vi sammantaget på det som behöver göras i det fortsatta arbetet för att värna vår gemensamma vattenresurs.

Kontakt

Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen Kalmar län
Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar

Telefon: 010-223 80 00