/

Verktyg för bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Övriga

Den här skriften ska ge handläggare på framför allt länsstyrelserna kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare när det gäller MKN.

Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn. I de fallen hänvisar vi till fördjupad information hos Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter som vägleder kring tillämpning av miljökvalitetsnormer i tillsyn, prövning och fysisk planering.


Vill du beställa skriften i tryckt format?

Gå in på ditt vattendistrikt och gör din beställning.

Beställ från Bottenvikens vattendistrikt

Beställ från Bottenhavets vattendistrikt

Beställ från Norra Östersjöns vattendistrikt

Beställ från Södra Östersjöns vattendistrikt

Detta är inte en tillgänglighetsanpassad PDF. Materialet är därför till stor del även publicerad som text på denna webbplats. Länkar till materialet hittar du under Bilagor längre ner på den här sidan.

Läs mer om tillgänglighetsanpassning

Kontakt