/

Samrådshandlingar Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-6213-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Samråd
Samrådshandling förslag till förvaltningsplan 2021-2027

Här hittar du de dokument som ingår i samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. Dokumenten gäller vattendistriktet i rubriken.

Kontakt