Samrådshandlingar Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-6213-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal:

Publikationstyp: Samråd

Samrådshandling förslag till förvaltningsplan 2021-2027

Här hittar du de dokument som ingår i samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. Dokumenten gäller vattendistriktet i rubriken.


Kontakt