Kommunernas vattenarbete 2019 i Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Omslag på publikation. Visar en forsande å.

Kommunerna är viktiga när det kommer till att genomföra vattenförvaltning i Sverige. De ansvarar för många frågor med koppling till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning. Däribland dricksvattenförsörjning, miljötillsyn, rening av avloppsvatten, beslut om mark-och vattenanvändning och bebyggelseplanering.

Sammanställningen "Kommunernas vattenarbete i Norra Östersjöns vattendistrikt visar resultatet av 60 kommuners rapportering av genomförda åtgärder i Norra Östersjöns vattendistrikt år 2019. Resultatet presenteras i fyra delar med utgångspunkt från kommunernas ansvarsområden.

Innehållet i publikationen finns tillgängligt på webben.

Kommunernas vattenarbete 2019


Kontakt