Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft

Om publikationen

Löpnummer: 2019.01

Diarienummer: 537-14769-2017; 537-3521-2016; 537-2349-2018; 537-3546-2018; 537-15487-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport och underlagen (bilagor) för den redovisar vattenmyndigheternas beslut till vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för vattenförekomster som är utpekade som kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) på grund av vattenkraft.

Det övergripande dokumentet gäller för samtliga fem vattendistrikt. Nedan finns länkar till åtgärdsplaner för olika avrinningsområden uppdelade på de vattendistrikt de tillhör. Du hittar också vattendelegationernas protokoll där de beslutat om miljökvalitetsnormerna samt föreskrifter för respektive distrikt.


Kontakt