Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-7047-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 120

Publikationstyp: Åtgärdsprogram

Den 17 oktober 2018 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om ett åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är ett tillägg till åtgärdsprogram 2016-2021 som fortsätter att gälla i sin helhet.

Kontakt