Sammanställning av åtgärdsområden Bottenhavets vattendistrikt 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 106-2004/188

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 573

Publikationstyp: Åtgärdsprogram

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstälven (nummer 1).

Kontakt