Åtgärder för bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Övriga

Vi har det vatten vi har och vi klarar oss inte många dagar
utan vatten. Ändå har vi genom historien orsakat en hel del problem genom vårt sätt att hantera vatten – som om det vore en oändlig resurs. I själva verket är vatten en begränsad resurs, men med omistliga värden.

Att ta hand om vattenmiljön är något av det viktigaste vi människor kan ta oss för. Här kan du läsa om hur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder genomförs på rätt plats.


Vill du beställa skriften i tryckt format?

Gå in på ditt vattendistrikt och gör din beställning.

Beställning från Bottenvikens vattendistrikt

Beställning från Bottenhavets vattendistrikt

Beställning från Norra Östersjöns vattendistrikt

Beställning från Södra Östersjöns vattendistrikt

Beställning från Västerhavets vattendistrikt

Kontakt