Verktyg för bättre vatten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Övriga

Denna skrift ska ge handläggare på framför allt länsstyrelserna ytterligare kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Den kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare när det gäller MKN.
Skriften är inte tänkt att användas som vägledning vid prövning och tillsyn.

Kontakt