Förvaltningsplan 2016–2021 Bottenvikens vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-9859-2014

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Förvaltningsplan

Den 16 december 2016 togs ett viktigt steg på vägen mot bättre vatten i Bottenvikens vattendistrikt. Då fastställde vattendelegationen miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016–2021 för distrikts vattenförekomster som tar vid efter förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2009–2015. Dessa dokument ligger till grund för fortsatt arbete med att säkra, förvalta och förbättra tillståndet i distriktets grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Kontakt