Förvaltningsplan 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-9060-15

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 41

Publikationstyp: Förvaltningsplan

Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016–2021. Förvaltningsplanen innehåller fem delar och sju bilagor. Tanken är att du som läsare smidigt ska kunna hitta den del, eller det avsnitt i en viss del, du är intresserad av. Miljökvalitetsnormer finns i en särskild föreskrift.

Kontakt