/

Förvaltningsplan 2016–2021 Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-9060-15
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Förvaltningsplan

Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016–2021. Förvaltningsplanen innehåller fem delar och sju bilagor. Tanken är att du som läsare smidigt ska kunna hitta den del, eller det avsnitt i en viss del, du är intresserad av. Miljökvalitetsnormer finns i en särskild föreskrift.

Kontakt