/

Åtgärdsprogram 2016-2021 Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
537-6048-16
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
197
Publikationstyp:
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är Del 4 i Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för distriktet ska kunna följas. I den här delen finns åtgärdslistan med samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner. Här beskrivs även begreppet åtgärd, vem som ansvarar för framtagande, fastställande och genomförande av åtgärdsprogrammet och i vilken lagstiftning detta regleras.

Kontakt