/

Kansalisia vähemistöjä

Kuulutko yhteen Ruottin viitheen kansalishiin vähemisthöin: juutalaiset, romaanit, ruottinsuomalaiset, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset? Sillon sulla on vahvistettuja oikeuksia ja maholisuuksia sinun kontaktissa meitten kans.

Sulla on oikeus saa tietoja sinun oikeuksista, riippumatta mitä kansalista vähemmistökieltä sie puhut ja missä sie asut Ruottissa. Sie joka asut yhessä hallintoalueen kunnassa sulla on kans oikeus keskustella sinun kielelä meitten kans sekä puhheessa ette kirjoituksissa.

Met suojaama ja eistämä sinun kieltä ja kulttuuria

Met piämä suojata ja eistää kansalisia vähemmistökieliä ja olletikki eistää kansalisten vähemistöitten maholisuuksia ette säilyttää ja kehittää kulttuurinsa Ruottissa, lasten kulttuurisen identtiteetin kehityksessä ja ommaa vähemmistökielen käyttöä.

Met piämä kans antaa kansalisile vähemistöile maholisuuksia vaikuttamhaan kysymyksissä jokka koskevat heitä ja niin kauas kuin maholista neuvotella vähemistöjen eustajitten kans tällaisissa kysymyksissä.

Kansalisten vähemistöitten laki jällaa koko Ruottissa ja merkittee ette:

  • vähemmistökieliä pittää suojata ja eistää
  • kansaliset vähemistöt pitävät saattaa säilyttää ja kehittää kulttuurinsa
  • hallintoviranomhaiset on velvoliset ilmottamhaan vähemistöitten oikeuksista ja anthaan heile omissa kysymyksissään vaikutusvaltaa.

Stokholmin Lääninhallitus on yhessä Saamekäräjän kans vastuussa ette koortineerata ja seurata ylös kuinka Ruottin vähemistöpulitiikka totheutethaan maan kunnissa. Saamekäräjä on vastuussa saamelaisista ja Stokholmin Lääninhallitus on vastuussa juutalaisista, romaaneista, ruotinsuomalaisista ja tornionlaaksolaisista.

Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemmistökielistä

Kansalisten vähemistöjen laki jällaa koko Ruottissa ja merkittee ette vähemistökielet pittää suojata ja eistää. Kansaliset vähemistöt pitävät saattaa säilyttää ja kehittää kulttuurinsa ja hallintoviranomhaiset on velvolisia ilmottamhaan vähemistöitten oikeuksista ja antaa niile omissa kysymyksissä vaikutusvaltaa.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk External link.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefooni: 010-2231000