/

Kansalliset vähemmistöt

Kuulutko johonkin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä – juutalaisiin, romaneihin, ruotsinsuomalaisiin, saamelaisiin tai tornionlaaksolaisiin? Sinulla on silloin muita vahvemmat oikeudet ja mahdollisuudet asioidessasi kanssamme.

Sinulla on oikeus saada tietoa oikeuksistasi riippumatta siitä, mitä kansallista vähemmistökieltä puhut ja missä päin Ruotsia asut. Jos asut hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa, sinulla on myös oikeus viestiä kanssamme omalla kielelläsi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Suojelemme ja edistämme kieltäsi ja kulttuuriasi

Meidän tehtävämme on suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä sekä edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa Ruotsissa ja kehittää sitä. Lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja oman vähemmistökielen käyttöä on edistettävä erityisesti.

Meidän on myös annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja niin pitkälti kuin mahdollisista neuvoteltava vähemmistöjen edustajien kanssa tällaisista asioista.

Kansallisista vähemmistöistä annettu laki on voimassa koko Ruotsissa. Sen mukaan

  • vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä
  • kansallisten vähemmistöjen on voitava säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä
  • hallintoviranomaisten on tiedotettava vähemmistöjen oikeuksista ja annettava vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Tukholman läänin lääninhallituksen ja Saamelaiskäräjien vastuulla on koordinoida Ruotsin vähemmistöpolitiikkaa ja seurata sen toteuttamista Ruotsin kunnissa. Saamelaiskäräjät vastaa saamelaisista ja Tukholman läänin lääninhallitus juutalaisista, romaneista, ruotsinsuomalaisista ja tornionlaaksolaisista.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Kansallisista vähemmistöistä annettu laki on voimassa koko Ruotsissa. Sen mukaan vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä, kansallisten vähemmistöjen on voitava säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä ja hallintoviranomaisten on tiedotettava vähemmistöjen oikeuksista ja annettava vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Puhelin: 010-2231000