/

Publiceringsdatum:

Missade du kommunmötena under våren? I höst kommer en ny chans!

Kommunerna är en av de viktigast aktörerna i vattenförvaltningen. Under våren har Vattenmyndigheten Västerhavet därför bjudit in förtroendevalda i distriktets kommunledningar till informationsträffar. Mötena har varit populära, därför erbjuder vi nu två nya datum i höst.

Vid träffarna har Vattenmyndigheten Västerhavet informerat om arbetet i distriktet, lokalt och nationellt, och inte minst om kommunens roll och möjligheter.

Ett hundratal politiker och andra nyckelaktörer i den lokala vattenförvaltningen har deltagit under mötena.

Vi är mycket glada över att intresset varit så stort. Vi har haft många intressanta samtal och tagit stora steg framåt i arbetet för bättre vatten, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenförvaltning är en övergripande och komplex fråga som påverkar de flesta av kommunens ansvarsområden.

Vattenfrågan är viktig, därför behöver både politiker och tjänstemän ta del av kunskap och metoder för att arbeta med frågan, säger Henrik Fogelklou, kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun.

Anmäl dig redan nu för att säkra din plats:

Möte den 2 oktober

Möte den 8 oktober

Kontakt