/

Publiceringsdatum:

Pressmeddelande: Tar din kommun väl hand om sina vatten?

Kommunerna har en viktig roll i arbetet för friska vatten för kommande generationer. Hur långt har din kommun kommit i arbetet? Och hur ligger din kommun till jämfört med de andra kommunerna i distriktet? Nu finns en sammanställning över vattenförvaltningsarbetet i landet.

Vattenförvaltningsarbetet styrs av EU:s vattendirektiv och ska ge långsiktig ekologisk hållbarhet, för att framtida generationer också ska kunna äta fisk och bada, och för att vi även i en kris ha vatten och dricka.

Ett led i detta arbete är att Vattenmyndigheterna tar fram miljökonsekvensnormer (MKN) för alla Sveriges vattenförekomster, där de lokala förutsättningarna vägs in. Miljökonsekvensnormerna är sedan en planeringsförutsättning för alla beslut som kan ha en påverkan på vattnet.

Om en kommun inte tar hand om sina vatten kan det få stora konsekvenser för kommunens utveckling och ekonomi. I Åtgärdsprogrammet pekar vi ut några nyckelområden som ett sätt att hjälpa kommunerna i arbetet med att säkra långsiktigt friska vatten, säger Annika Ekvall.

Kommunernas rapportering Excel, 282.5 kB.

Kontakt