/

Publiceringsdatum:

Samråd om förslag till ändrad miljökvalitetsnorm i Stampbäcken

Länsstyrelsen Västra Götaland, tillika Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, samråder under perioden 1 juli till 30 september 2024 om förslag till ny miljökvalitetsnorm för Stampbäcken belägen i Värmlands län.

Samrådsunderlag Pdf, 275.3 kB.

Information i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Länk till annan webbplats.

Synpunkter på föreslagen miljökvalitetsnorm ska ha kommit in till
Vattenmyndigheten Västerhavet senast den 30 september, via e-post till: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenmyndighetens kansli
403 40 GÖTEBORG

Märk med diarienummer 537-21483-2024.

Kontakt