/

Publiceringsdatum:

Dags att berätta hur arbetet gått

Vattenmyndigheterna har skickat frågor till alla åtgärdsmyndigheter, kommuner och länsstyrelser. Det är nämligen dags att rapportera in hur arbetet med åtgärdsprogrammet gått 2022-2023 och redogöra för vilka svårigheter som finns i genomförandet.

Den 15 december skickade vi ut en länk till webbenkäten som kommunerna och länsstyrelsernas ska svara på.

Syftet med detta arbete är att samla in underlag om hur det går med åtgärdsgenomförandet i Sverige. Allas svar är enormt värdefulla för att vi tillsammans ska kunna fortsätta rikta resurser och samverkansinsatser mot områden som är i behov av stöd, vägledning och kompletterande resurser.

Vi samordnar och driver arbetet för bättre vatten i hela Sverige tillsammans med andra aktörer.

Kontakt

Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen Norrbottens län
971 86 Luleå

Telefon: 010-225 50 00