/

Publiceringsdatum:

Uppdaterad utbildning för kommunpolitiker

Vattenmyndigheterna har tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund förnyat det utbildningsmaterial som går att beställa på hemsidan. Utbildningen vänder sig främst till politiker i Sveriges kommuner.

Redan i förra förvaltningscykeln kunde vattenmyndigheterna erbjuda ett utbildningsmaterial för främst kommunpolitiker men även för dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten. Vi har nu omarbetat materialet så att det är anpassat till förvaltningscykel 2022–2027. Det består av en presentation i PowerPoint med tillhörande talmanus. Tanken är att en vattenstrateg eller motsvarande på en kommun ska använda materialet som stöd för att utbilda politiker inom svensk vattenförvaltning. Där har kommunerna flera och viktiga roller att spela och därför är det lika viktigt att de styrande är insatta. Målet är att deltagarna ska få nedanstående insikter.

  • Kommunens vattenförvaltningsarbete utgår från vattnets status. Hur vattnet ”mår” styr vilka åtgärder som behövs.
  • Ett framgångsrikt vattenarbete kräver att det finns ansvariga grupper och personer, till exempel vattengrupp och vattenstrateg.
  • Det är ekonomiskt klokt att arbeta förebyggande med vattenfrågor.
  • Att arbeta med åtgärderna enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är ett lagkrav. Det går inte att välja bort.

Utbildningen tar ungefär en timme att genomföra men kan förstås anpassas efter behov. Den finns i en version för varje vattendistrikt.

Du beställer materialet via länkarna nedan och får det via mejl.

Bottenviken

Bottenhavet

Norra Östersjön

Södra Östersjön

Västerhavet

Kontakt