/

Publiceringsdatum:

Så ser vattenförvaltningsarbetet ut till 2027

Fram till att nuvarande åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan ska revideras i slutet av 2027 pågår en mängd moment i arbetet med svensk vattenförvaltning. Vattenmyndigheterna har nu tagit fram en tidplan för återstoden av förvaltningscykel 2022–2027.

Delaktighet och transparens är några nyckelord för vattenmyndigheterna; därigenom får alla som berörs tycka till om våra underlag så att de blir så bra som möjligt. För att tydliggöra hur arbetet går till kan vi nu presentera en tidplan där vi beskriver kommande moment och samråd. Notera att alla datum inte är fastlagda och planen kan komma ändras.

Här hittar du tidplanen

Tidplanen styrs i stora drag av ramarna i EU:s vattendirektiv och gäller sålunda i alla medlemsstater, inte bara Sverige. I och med att europeisk vattenförvaltning sker i cykler på sex år är det många moment som återkommer med samma ungefärliga tidsintervall. Till exempel inleder vattenmyndigheterna tillsammans med länsstyrelsernas beredningssekretariat varje cykel med en kartläggning för att se vilka vatten som inte klarar kvalitetskraven – miljökvalitetsnormer. Därefter behövs en analys för att ta reda på varför miljökvalitetsnormerna inte nås och vilka åtgärder som krävs.

Kontakt