/

Publiceringsdatum:

Bottenhavets vattendelegation fulltalig med ny ordförande

Carin Jämtin efterträder Berit Högman som ordförande i Bottenhavets vattendelegation. Foto: Thomas Ekenberg

Regeringen har utsett Carin Jämtin till ny landshövding i Västernorrlands län och därmed till ordförande i vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt. Även tre nya delegater har tillkommit under sommaren vilket gör att delegationen nu är fulltalig.

En vattendelegation – vattenmyndigheternas beslutande organ – får bestå som mest av tio ledamöter, plus en ordförande som är landshövding i det län som är vattenmyndighet. Ledamöterna utses av regeringen och de sitter på personliga mandat i tre år. Under 2023 har det skett en del förändringar i sammansättningen av delegationen i Bottenhavet – vissa har slutat och andra har tillkommit. I början av året utsåg regeringen tre nya delegater och under sommaren ytterligare tre. Samtidigt har förra landshövdingen Berit Högman gått i pension men i och med att Carin Jämtin nu tillträtt som landshövding är delegationen komplett.

Carin Jämtin kommer närmast från en tjänst som generaldirektör på Sida och har dessförinnan varit bland annat partisekreterare för Socialdemokraterna, oppositionsråd i Stockholm och biståndsminister.

Samverkan viktig fråga

En av årets nya delegater är Annika Lundmark, biträdande enhetschef för vattenenheten på länsstyrelsen Jämtland. Hon ser samverkan som en av vattenförvaltningens viktigaste frågor.

– Utan samverkan står vi oss slätt i genomförandet så det skulle jag säga är en nyckelfråga. Hur kan vi utveckla det arbetet och jobba tillsammans för att öka kunskapen om våra vatten och öka takten i åtgärdsarbetet, inte minst kopplat till mer förebyggande åtgärder? Vattenförvaltningen är ett fantastiskt verktyg för samla kunskap och genomföra åtgärder, men samtidigt kan den vara lite svår att sätta sig in i och förstå. En ökad förståelse och helhetssyn skulle främja arbetet och här tänker jag att kommunikation och samverkan kommer in som viktiga pusselbitar, säger hon.

Den ”nya” delegationen kommer att ha sitt första sammanträde 25 oktober men dessförinnan väntar en del introduktion och utbildning för uppgiften. Delegationen består nu av:

 • Ordförande Carin Jämtin, landshövding Västernorrlands län
 • Annika Lundmark, biträdande chef för vattenenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Andreas Aronsson, miljökonsult
 • Bengt Blomqvist, vd Sydkraft Hydropower AB
 • Joakim Hellgren, avdelningschef på Länsstyrelsen Gävleborg vid avdelningen för miljö
 • Mats Bergmark, chef för förebyggande avdelningen på Medelpads räddningstjänstförbund
 • Anna Carlsson, avdelningschef för miljö- och samhällsplanering på Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Elisabet Andersson, ekolog Skogsstyrelsen
 • Sverre Launy, kommunalråd (V) Åre kommun
 • Kent Eriksson, gruppchef VA-verk/VA-nät för Nodava norra Idre och Särna
 • Ida Stafrin, oppositionsråd (C) Kramfors kommun

Kontakt