/

Publiceringsdatum:

Praktisk vägledning för kartor i digitala åtgärdsunderlag

Nu finns en ny film som vägledning för hur du praktiskt använder kartorna i de digitala åtgärdsunderlagen.

Vi förklarar hur kartorna och de olika lagren fungerar och hur du kan använda dem för att till exempel titta på åtgärdsbehoven i din kommun. Verktyget underlättar arbetet med den kommunala tillsynsplanen och att utveckla samarbetet kring vattenfrågor med grannkommunerna. Filmen kompletterar den övergripande introduktionsfilmen och riktar sig till dig som arbetar med vattenfrågor i din kommun.

Introduktion digital åtgärdsunderlag Länk till annan webbplats.

Kontakt