/

Publiceringsdatum:

Världsmiljödagen 5 juni - Renare och finare vatten utan plastskräp

Temat för världsmiljödagen i år är lösningar på problemen med nedskräpning med plast.

Vi använder mycket plast och alltför mycket av det hamnar till slut i våra vatten och i haven. En del blåser iväg som skräp. Annat kommer via avloppsvattnet från produkter som innehåller mikroplaster. Och det finns även material som bryts ner vid användning och vid tvätt.

Plast har många goda egenskaper och kan i dagsläget inte alltid ersättas med naturmaterial. Men det är helt nödvändigt att vi tillsammans ser till att plasten efter användning inte hamnar i miljön. Om plasten finns i miljön kommer den via vårt dricksvatten, samt via kött och fisk, att hamna i allas magar.

Att plast blåser iväg går att förebygga. Företag och privatpersoner som hanterar plast behöver se till att inte lägga plast löst utan förankring. Lämna så snart som möjligt använd plast till återvinning.

Kontakt