/

Publiceringsdatum:

Välkommen till Vattendagar i Norr

Konferensen, Vattendagar i Norr den 6-7 september i Storuman, sätter fokus på lokala fysiska åtgärder i biflöden till vattenkraftspåverkade älvar.

Många vattendrag i norra Sverige är utbyggda med storskalig vattenkraft vilket påverkar ekosystemen i regionen. Lokala fysiska åtgärder i biflöden till vattenkraftspåverkade älvar kan dock vara en av lösningarna för att främja dem ekologiska funktionerna i vattendragen.

På konferensen Vattendagar i Norr diskuteras hur lokala åtgärder i biflöden kan bidra till en hållbar utveckling av vattendragen i norra Sverige. Vi avslutar konferensen med en exkursion till Juktån som är ett biflöde till Umeälven där ett flertal åtgärder har genomförts.

Kontakt