/

Publiceringsdatum:

Ett lyckat möte i Norra Östersjöns vattendistrikt

En and som simmar i en damm

Det var positiv stämning i Eskilstuna när länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt träffades. Fokus för dagen var dels att lära känna varandra, uppdatera alla om vad som är på gång för Vattenmyndigheterna och vägar framåt i arbetet .

Deltagande under dagen var stort och strax innan lunch gick bussen till Ekeby våtmark som är Sveriges största anlagda våtmark med sina 40 hektar och åtta stora dammar. Våtmarken är en del av den process som renar avloppsvatten från Eskilstuna och bidrar till att minska utsläpp av föroreningar till Mälaren. Som exempel ligger minskningen av kväve på 75 ton per år genom att kvävet omvandlas till ofarligt luftkväve.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har under 2023 ökat sitt samverkansarbete och just samverkan är nyckeln till ett bättre åtgärdsgenomförande. Distriktsmötet är ett av flera träffar som kommer genomföras under 2023.

Det känns kul och inspirerande att träffa alla och om hur andra löser olika frågor. Nu ser vi fram emot att träffas i höst, säger vattensamordnare David Liderfelt på Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt