/

Publiceringsdatum:

Nu har vi en gränslös vattenstrategi

Vatten vet inga gränser. Därför krävs en gedigen samordning av vattenförvaltningen. Nu har alla ingående parter tagit beslut om ”Strategi för samverkan - vattenförvaltning över gränsen Sverige-Norge 2022-2027”.

Det rör sig, precis som namnet säger, om en strategi för regional samverkan mellan Norge och Sverige i vattenförvaltningsarbetet. Berörda myndigheter är Innlandet og Viken vannregion i Norge och Västerhavets vattendistrikt i Sverige.

Strategin ger struktur och hjälper oss att prioritera arbetet framöver. Nästa steg är att ta fram en samverkansplan med mer specifika aktiviteter.

Värmland har en lång gräns mot Norge och vi delar många vatten. För oss är en god samverkan viktig för att vi gemensamt ska bemöta de utmaningar som finns i regionen, inte minst vad gäller den fortsatta försurningsproblematiken, bevarandet av gemensamma fiskbestånd och hanteringen av främmande invasiva arter, säger Karin Enfjäll, enhetschef på enheten för miljöanalys vid Länsstyrelsen Värmland.

Förutom kansliet för Vattenmyndigheten för Västerhavet så har beredningssekretariaten vid Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Norges motsvarighet till Vattenmyndigheten varit delaktiga i framtagandet av strategin. Även Statsforvalteren i Norge, typ beredningssekretariaten i Sverige, har varit delaktiga.

Här kan du läsa hela rapporten

Kontakt

Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon: 010-224 40 00