/

Publiceringsdatum:

Handbok för åtgärder mot internbelastning ska underlätta beslut om lämpliga insatser

Bild på handbokens omslag med texten; Handbok för åtgärder mot internbelastning.

Övergödning orsakar syrebrist och algblomning och är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. En ny handbok som tagits fram i ämnet ger stöd för att bättre förstå omfattningen av problemet och när åtgärder behövs.

Övergödningen beror bland annat på att näringsämnen från jordbruksmark, avloppsvatten och dagvatten läcker ut i vattnet. Men övergödningen kan också uppstå när själva sjöbottnen släpper fosfor, så kallad internbelastning.

”Ingen övergödning” är ett av våra 16 miljömål. För att klara målet krävs stora och långsiktiga insatser. Även om mycket redan har gjorts när det gäller att minska utsläppen av näringsämnen från till exempel jordbruket så är fortfarande ungefär 600 svenska sjöar övergödda. För att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten kan det vara nödvändigt att minska den interna belastningen av fosfor. Genom att sätta in åtgärder mot internbelastningen i en sjö kan man dessutom minska övergödningen i sjöar, vattendrag och kust längre nedströms.

Det nya verktyget har utvecklats för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Metoden, som bygger på undersökningar från 45 svenska sjöar och på internationell data, beskrivs steg-för-steg i den nya handboken. Bakom verktyget ligger LIFE IP Rich Waters, SLU, IVL Svenska miljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt