/

Publiceringsdatum:

Världsvattendagen 22 mars – Alla kan bidra till hållbar vattenanvändning!

Vattenkran som spolar vatten i ett glas. 

Temat för årets Världsvattendag är att alla kan bidra och göra ännu mer för att uppnå det globala hållbarhetsmålet rent vatten och sanitet till alla. Vi behöver göra allt vi kan för att förebygga problem vid kommande torra perioder som vi vet kommer.

Torka och vattenbrist i sydöstra Sverige

I Sverige är vi vana vid att det alltid finns tillräckligt med vatten och att regn är dåligt väder. Trots det blir torka och vattenbrist alltmer påtagligt i vår del av landet. Kommunala vattentäkter som inte räcker, enskilda brunnar som sinar, brist på vatten till jordbruksgrödor och djur, brist på vatten till industriprocesser och till besöksnäringen. De senaste åren har vi också sett uttorkade vattendrag och ovanligt låga nivåer i sjöar.

– Att vara rädd om vattnet är också att vara rädd om miljön, människor och näringslivet i stort, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör och chef för Södra Östersjöns vattendistrikt. Att vårda vattnet är lönsamt för samhället. Utan tillräckligt med rent vatten skulle våra samhällen helt enkelt inte fungera. Det finns många sätt att bidra både som privatperson och näringsidkare: använda mindre vatten själv, köpa eller tillverka produkter som använder mindre vatten och självklart att inte sprida föroreningar. Tidvis räcker vattnet i vår landsända helt enkelt inte till för att täcka alla behov. Att förebygga problem och resursbrist är många gånger både enklare och effektivare. Oftast blir det också billigare så.

Åtgärder mot torka och vattenbrist

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns det för första gången en delförvaltningsplan och ett delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist. Åtgärderna syftar till ett förebyggande arbete. Bland annat ingår rådgivning kring vatteneffektivisering inom industri, jordbruk och trädgårdsnäring för att lättare hantera återkommande torka och vattenbrist. Även som privatpersoner kan vi vara vatteneffektiva och vattensmarta.

I vinter har det regnat en hel del så grundvattenmagasin och vattentäkter har fyllts på bra i vårt område. Snösmältningen innebär en sista viktig påfyllning av grundvatten. Under resten av våren, sommaren och tidig höst sker sedan inte någon direkt påfyllning av grundvatten och våra vattendrag och sjöar fylls på direkt av den nederbörd som kommer. Som alla märkt har det inte varit så mycket snö här i södra och sydöstra Sverige. Många av våra grundvattenmagasin är små och känsliga. Hur situationen blir under sommaren blir därför beroende av hur mycket regn som kommer nu under våren.

– Det är viktigt att tänka vattensmart, säger Frida Eklund, som arbetar med bland annat vattenförsörjningsfrågor vid Södra Östersjöns vattendistrikt. Jag vill därför uppmana alla att fundera över sina vanor och hjälpa till med att sprida medvetenheten om att tillgången på vatten inte är självklar. Alla kan verkligen bidra! Att duscha kortare, köra fulla tvätt- och diskmaskiner, tvätta bilen på en biltvätt med vattenåtervinning, samla regnvatten till bevattning i trädgården är exempel på enkla saker att göra. Många företag är beroende av vatten i sin verksamhet. Precis som energieffektivisering är vatteneffektivisering viktigt för att inte få produktionsproblem när det blir torka. När inte vattnet räcker till allt som alla vill göra så kan en vatteneffektiv verksamhet bli en konkurrensfördel. Detta är ett långsiktigt arbete och i delåtgärdsprogrammet mot torka och vattenbrist är därför rådgivning om vatteneffektivisering en viktig åtgärd.

Kontakt