/

Publiceringsdatum:

Tack för alla svar i samrådet

1 november 2020-april 2021 gick Vattenmyndigheterna ut på samråd med förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för de kommande sex årens vattenarbete.

Vi vill tacka alla som lämnat in synpunkter som lett till ändringar i beslutade åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och innehåll i VISS.

Kontakt