/

Publiceringsdatum:

Lyckat lokalt vattenkansli i Kiladalen

Ett gäng markägare

Kiladalen i Södermanland är en gammal jordbruksbygd där sjöar och vattendrag har stora övergödningsproblem. För att få fart på åtgärdsarbetet har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland, startat ett lokalt vattenkansli.

- Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv och därmed ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare, berättar Anneli Carlén som är verksamhetsledare för vattenvårdsförbundet.

Under projektets gång har runt 220 personer engagerats kring vattenkansliet och ett flertal åtgärder har gjorts för att skapa bättre vattenmiljöer. Förutom att jobba med lokala åtgärder mot övergödning ger vattenkansliet också stöd i ansökningar för att förbättra vattenmiljön, hjälp med underlag för tillståndsansökningar, fältarbeten och geografiska analyser. Kansliet arrangerar även inspirationsdagar och workshops.

Life IP Rich Waters Länk till annan webbplats.

Kontakt