/

Publiceringsdatum:

Inställt delegationsmöte om Gullspångsälven

Regeringen har den 12 december aviserat en paus i arbetet med den nationella planen för omställning av svensk vattenkraft (NAP). Vi har därför beslutat att mötet med vattendelegationen för Västerhavet den 21 december ställs in.

Mötets syfte var att anta nya miljökvalitetsnormer för de delar av Gullspångsälven som innehåller vattenkraftverk som skulle prövas med början 1 februari och 1 september 2023.

Vi har tagit fram ett förslag på revidering av miljökvalitetsnormerna för Gullspångsälven, men eftersom vi inte har något besked om vad pausen innebär i praktiken och vilka analyser som det nya läget eventuellt kräver av oss, så väljer vi att avvakta med beslutet.

Kontakt