/

Publiceringsdatum:

Film: Effektivt arbete för rena sediment

Regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment har tagit fram en film om vikten av rena sediment på våra havs- och sjöbottnar.

Varför är det viktigt att våra sediment mår bra? Var kommer föroreningarna från och vad gör vi för att förbättra sedimentmiljön? Se filmen och få svaren på frågorna! Med resultat från ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag skapar vi förutsättningar för ett effektivare åtgärdsarbete, en god sedimenthälsa och renare hav, sjöar och vattendrag.

Se filmen Regeringsuppdraget förorenade sediment via Mediaflow. Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdraget ingår som en del i den nationella kunskapsplattform vi tar fram. Uppdraget ska slutredovisas i januari 2023

Kontakt