/

Publiceringsdatum:

Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö. Mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund en konferensdag den 21 oktober.

Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade man på hur vi tillsammans kan säkerställa god vattenkvalitet i Mälaren.

– Det blev en laddad och uppskattad dag där vi tillsammans diskuterade betydelsen av att kartlägga spridningen av PFAS, av att spåra föroreningskällorna och av att genomföra saneringsåtgärder. Efter dagen stod det klart att vi är många kunniga och engagerade som nu har antagit utmaningen att minska spridningen av PFAS. Det är också tydligt att ett gemensamt arbete kan ta oss en god bit på vägen mot en giftfri miljö, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

LIFE IP Rich Waters Länk till annan webbplats.

Kontakt