/

Publiceringsdatum:

”Tillgången till rent vatten en säkerhetsfråga”

Att göra åtgärder för vatten är lönsamt för samhället och något av det viktigaste vi kan satsa på. – Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är också en säkerhetsfråga i en orolig tid, säger vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.

Under de senaste sex åren har de fem Vattenmyndigheterna arbetat med att ta fram nya förslag till åtgärder för vatten. Resultatet i form av nya åtgärdsprogram, ett för varje vattendistrikt, beslutades och presenterades tidigare i höst.

– Syftet är att hitta de allra bästa lösningarna för samhället. Därför har vi noga analyserat vilka effekter, inte minst ekonomiska, som åtgärderna i programmet har både för verksamheter och miljö. Vi kan visa att en tryggad livsmedelsproduktion och elförsörjning går att uppnås samtidigt som vi får bättre vatten.

Samhällets behov förändras i allt snabbare takt. Redan under de sex år som gått sedan förra åtgärdsprogrammen beslutades har flera saker förändrats. Torka, skogsbränder och översvämningar är exempel på klimatrelaterade problem som drabbar oss allt hårdare. Såväl ute i världen som i Sverige. Tillgången till rent dricksvatten har uppmärksammats mer de senaste åren. Fler än 40 kommuner i Sverige tvingades förra året att införa bevattningsförbud.

– Problemet med vattenbrist är framför allt knutet till Södra Östersjöns vattendistrikt där vi ju också för första gången har tagit fram en delförvaltningsplan och åtgärdsprogram mot just torka och vattenbrist. Något som ska förebygga problem och minska behovet av krishantering, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör.

Många av våra vatten är också påverkade av övergödning och miljögifter.

Vi är många som arbetar för att vi ska kunna fortsätta utveckla vårt samhälle samtidigt som vi värnar tillgången till dricksvatten, en levande miljö och minskad negativ effekt av klimatförändring. Åtgärdsprogrammen för vatten är ett verktyg för det gemensamma arbetet.

Kontakt