/

Publiceringsdatum:

Tullstorpsån i Skåne exempel på lyckad lokal samverkan

Tullstorpsån

Tullstorpsån. Foto: Anna Carnelius

Den 5-6 oktober bjöd Tullstorpsåprojektet in till vattenrådsdagar på Jordberga gård i Skåne. Där träffades vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt för att utbyta erfarenheter och ta lärdom av varandras arbeten.

Tullstorpsåprojektet

Medlemmarna i Tullstorpsåprojektet består av markägare inom Tullstorpsåns avrinningsområde. Projektet arbetar med att minska övergödningen till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken, skapa en god ekologisk status samt underlätta skötseln av ån.

Engagerade representanter för Tullstorpsåprojektet berättade för vattenrådsmedlemmarna om sitt arbete med markägardrivet åtgärdsarbete. Fokus är en helhetssyn för hela åns flöde samt tålmodigt förbättringsarbete baserat på grundlig information och förankring. Under andra dagen fick deltagarna på vattenrådsdagarna även möjlighet att se en del åtgärder ute i fält.

Läs mer om Tullstorpsåprojektet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram och EU-projektet Water co-governance

Höje å och Kävlingeåns vattenråd informerade om sitt arbete och visade på hur åtgärdsarbete där kommunerna är drivande kan fungera.

Vattenmyndigheten för södra Östersjön berättade om de nya åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheten nämnde också att vattenråden har fått bidrag till och arbetet med hela 95 extraprojekt under de senaste åren!

Vattenmyndigheten för Västerhavet informerade om EU-projektet Water co-governance som handlar om hur stärkt lokal samverkan och dialog kan resultera i fler åtgärder för bättre vatten. Tillsammans med motsvarande myndigheter och piloter som jobbar med liknande frågor i Tyskland, Danmark, Storbritannien och Holland har kunskapsutbytet länderna emellan varit en viktig del i projektet.

Läs mer om EU-projektet Water co-governance Länk till annan webbplats.

Film om erfarenheter från EU-projektet Water co-governance Länk till annan webbplats.

Kontakt