/

Publiceringsdatum:

VISS-kurs om åtgärder i jordbruket

Den 14 november ger vattenmyndigheterna en kurs i hur du kan använda VISS i planeringen av lokalt åtgärdsarbete. Fokus ligger på jordbrukets påverkan.

Databasen Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats. (VISS) innehåller klassificeringar och kartor över sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns också miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst och förslag på åtgärder för att förbättra vattnet. Vattenmyndigheterna ger nu en digital grundkurs om VISS med fokus på påverkan från jordbruket. Vi planerar också att ha en presentation av övergödningskartorna. Kursen arrangeras inom LEVA – Lokalt engagemang för vatten – och vänder sig till dig som är lokal åtgärdssamordnare. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta i ett vattenråd, inom kommun, länsstyrelse eller annan organisation.

Kursen arrangeras 14 november med sista anmälningsdag 4 november. Mer information och anmälningsformulär finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt