/

Publiceringsdatum:

Vägar framåt för bättre vatten diskuterades på nationellt vattendelegationsmöte

Några gäster står och pratar med varandra under ett mingel.

Paus för mingel. Vattenvårdsdirektörerna Malin Pettersson och Joakim Kruse i ett samtal med Jennie Abelsson, SGU. Foto: Sylvia Kinberg

Samverkan är nyckeln till bättre vatten. Jobbar alla var för sig är det svårt att möta utmaningarna i vattendistrikten. Nyligen träffades våra fem vattendelegationer och inbjudna gäster i Kalmar. Tillsammans diskuterades bland annat de nya åtgärdsprogrammen för vatten.

På Linnéuniversitetets nionde våning i Kalmar hamn diskuterades möjligheterna att påverka vårt vatten i en bättre riktning. Utmaningarna med att få fler och bättre åtgärder i rullning är många. Hur kan vi nå målen utifrån vår gemensamma kunskap? Tillsammans med vattenmyndighetens vägledande myndigheter Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt miljö- och näringsdepartementen diskuterades Åtgärdsprogram 2022–2027 och åtgärdsgenomförande.

Därutöver hade vi besök av mark- och miljödomstolen där vi diskuterade kopplingen mellan miljökvalitetsnormer och åtgärdsarbete. Vi fick också ta del av intressanta reflektioner kring miljökvalitetsnormer i stadsplaneringen i Linköpings kommun kontra länsstyrelsens roll i planeringen.

Kontakt