/

Publiceringsdatum:

Delförvaltningsplan och delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist träder i kraft

Lågt vatten i Alsterån.

Torkans konsekvenser i Alsterån. Foto: Länsstyrelsen Kalmar län.

Problem med vattenbrist, låga grundvattennivåer och torka uppmärksammas alltmer i Sverige. Problemen förväntas öka i ett förändrat klimat, och de största utmaningarna finns i de sydöstra delarna av Sverige. För första gången har nu en särskild delförvaltningsplan och ett delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist trätt i kraft.

Läget ser olika ut på olika håll i Sverige. I Södra Östersjöns vattendistrikt blev det ännu en sommar med låga vattennivåer och flöden. Detta påverkar dricksvattenförsörjningen, bevattning, industri och naturvärden. Även i Europa har man kunnat se stora problem med ransoneringar denna sommar.

Europeiska kommissionen har uppmanat Sverige att ta fram vattenbrist- och torkaplaner inom områden där det behövs. Under åren 2020–2021 har därför delförvaltningsplan och delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist arbetats fram inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Dessa beslutades av vattendelegationen på ett sammanträde i slutet av augusti.

- Det är historiskt att vi nu har beslutat om en särskild delförvaltningsplan och åtgärder mot torka. Jag känner mig glad att vi i vattendelegationen kan driva detta viktiga arbete i Sverige framåt, säger Akko Karlsson, en av Södra Östersjöns vattendelegater.

En av åtgärderna handlar om rådgivning för vatteneffektivisering. Företag inom både industri och jordbruk konsumerar stora mängder vatten. De behöver minska sin förbrukning men även öka recirkulationen av vatten. I åtgärdsprogrammet ingår därför rådgivning till industri och jordbruk i syfte att effektivisera vattenanvändningen.

Åtgärderna handlar också om att behålla mer vatten i landskapet samt tillsynsvägledning för vattenuttag respektive att underlätta för vattenhållande åtgärder.

Delförvaltningsplanen visar att i områden där vattenresurserna är små och intressenterna är många finns risk för målkonflikter och konkurrens om vattenresurserna. Klimatförändringarna kommer att leda till ytterligare påfrestningar. En viktig del i det kommande arbetet med vattenbrist och torka blir därför att öka kunskaperna och tillsynen om vattenuttagen.

Genom att genomföra åtgärderna i delåtgärdsprogrammet bedöms vattenförsörjningen till natur, människa och verksamheter kunna stärkas i ett långsiktigt perspektiv.

- Nu behöver vi ta ett krafttag kring torka och vattenbrist. Det är viktigt att vi börjar arbeta med åtgärderna på en gång, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kontakt