/

Publiceringsdatum:

Samrådsstart för Gullspångsälven

Den 31 augusti börjar samrådet om miljökvalitetsnormer i Gullspångsälven. Vattenmyndigheten genomför informationsmöten om förslaget den 14 september.

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Förslaget går ut på samråd under perioden 31 augusti till den 31 oktober 2022. Samrådet ska ge alla berörda en möjlighet att bidra till att förbättra beslutsunderlaget innan miljökvalitetsnormerna beslutas.

Syftet med miljökvalitetsnormerna är att vi ska nå bästa möjliga vattenkvalitet i Gullspångsälvens avrinningsområde, samtidigt som vattenkraftens nyttor värnas. Normerna ska också säkerställa att vi når en gynnsam bevarandestatus för utpekade arter i Gullspångsälven, bland annat Gullspångslaxen.

Mer om samråd om nya miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde

Nationell plan för vattenkraft, NAP, sätter tidplanen

Förslaget och samrådet gäller sammanlagt 67 vattenförekomster. Alla dessa vattenförekomster är påverkade av vattenkraftsanläggningar som under 2023 ska prövas enligt den nationella planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor (NAP). Miljökvalitetsnormerna ska vara beslutade innan prövningarna av vattenkraftsanläggningarna börjar i februari 2023.

Mer om Nationell plan för översyn av vattenkraft på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Informationsmöte den 14 september

Den 14 september ordnar Vattenmyndigheten två informationsmöten, båda kommer att vara online. Avsikten med att hålla två möten är att ge fler tillfällen att ställa frågor och att kunna anpassa mötets fokus till deltagarnas intressen. Välj det mötestillfälle som du tycker passar dig bäst. Ett möte är på förmiddagen, kl 09.00-11.00 och ett är på eftermiddagen, kl 14.00-16.00. Sista dag att anmäla sig är 8 september.

Mer information om mötena och anmälan

Kontakt