/

Publiceringsdatum:

Nya åtgärder mot vattenbrist och torka

Kor samlade vid ett vatten på Ölands stora alvar.

Foto: Mostphotos

Mer vatten i landskapet och rådgivning till företag för att effektivisera vattenanvändningen kan motverka vattenbrist och torka. Det är några av de förslag på åtgärder som vattendelegationen nu kan ta ställning till under sommaren.

- Vi ser att det kommer att göra skillnad, och det är extra glädjande nu när vi ser att många kommuner brottas med vattenbrist. Allt fler blir medvetna om de problem som vattenbrist kan orsaka, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

När de senaste förslagen till åtgärdsprogram för vatten 2021 till 2027 togs fram gjordes också ett pilotprojekt med att ta fram en delförvaltningsplan och ett delåtgärdsprogram mot vattenbrist och torka.

Nu när regeringen beslutat att Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram uppfyller kraven i det svenska regelverket kan även förslaget till delåtgärdsprogram mot vattenbrist och torka för Södra Östersjöns vattendistrikt fastställas. Vattendelegationen får upp förslaget till delåtgärdsprogram för beslut inom kort och därefter kan det träda i kraft.

Bakgrunden var de senaste årens problem med låga grundvattennivåer, där bland annat vatten fick skeppas med lastbilar som gick i skytteltrafik över Ölandsbron från fastlandet.

Under det samråd som Vattenmyndigheterna höll under vintern och våren 2021 var det många kommuner som tyckte att det var ett bra initiativ med åtgärder mot vattenbrist.

- Vi såg att det här var efterlängtat av många, berättar Irene Bohman.

I delåtgärdsprogrammet lyfts flera nya åtgärder fram. Det handlar bland annat om att flera myndigheter får uppdraget att ge råd till företag om hur de kan spara vatten, framför allt under de kritiska sommarmånaderna. Det handlar också om åtgärder för att behålla mer vatten i landskapet, och på så sätt motverka torka.

Delåtgärdsprogrammet avser i dagsläget bara Södra Östersjöns vattendistrikt, eftersom problemet är störst där.

- Nu ser vi att många andra kommuner berörs av de här frågorna. 42 kommuner införde bevattningsförbud förra året. Vi tror att de kommer att ha nytta av det material vi tagit fram, som beskriver mekanismerna bakom vattenbrist, även om just den kommunen inte råkar tillhöra Södra Östersjöns vattendistrikt, säger Irene Bohman.

Kontakt