/

Publiceringsdatum:

Efterlängtat möte med blicken mot nästa cykel

Alla vattenmyndigheters kanslipersonal träffades nyligen i Umeå. Där fick de bland annat en guidad visning av Stornorrfors kraftverk. Foto: Eric Aurenius

De fem vattenmyndigheternas kanslier har träffats för att under tre dagar diskutera samverkan och vägen framåt till nästa förvaltningscykel med start år 2027. Ett studiebesök vid Stornorrfors kraftverk stod också på programmet.

Samverkan, både intern och extern, stod som huvudtema för vattenmyndigheternas nationella kanslimöte. Umeå var platsen och 17–19 maj tidpunkten.

Vattenmyndigheterna samverkar med en mängd parter för att driva svensk vattenförvaltning framåt, till exempel föreskrivande myndigheter, åtgärdsmyndigheter och branschorganisationer. Ett mål är att få till en jämnare löpande samverkan över en hel förvaltningscykel i stället för i ”pucklar” kring de stora samråden när vattenmyndigheterna tar fram förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och föreskrifter för miljökvalitetsnormer. En nystartad arbetsgrupp inom vattenmyndigheterna med namn Plan 2027 ska fokusera på just samverkansfrågorna. Bland annat ska gruppen ansvara för planeringen av förvaltningsplan 2027 och ta fram en årlig samverkansplan.

Intaget till Stornorrfors. Kombinationen stora vattenmängder och 70 meters fallhöjd innebär att Stornorrfors producerar mest el av Sveriges alla vattenkraftverk.

Föreläsningar och gruppdiskussioner varvades på det nationella kanslimötet men det fanns även tid för ett studiebesök i fält.

Färden gick till Stornorrfors kraftverk i Umeälven, bara någon mil från centrala Umeå. Vattenfall äger kraftverket som producerar mest el av alla Sveriges vattenkraftverk, 2,3 TWh/år i snitt.

Här fick vattenmyndigheterna följa med på en guidad tur ner till de fyra turbinerna i ett enormt bergrum djupt ner i marken.

Produktionschef Marcus Malm berättade att vattnet, som mest tusen kubikmeter per sekund under vårfloden, faller 75 meter innan dess kraft sätter snurr på turbinerna.

– De är 25 meter höga och tre av dem har en effekt på 160 MW medan den fjärde, den nyaste, har en effekt på 200 MW.

Turbinerna är dock optimerade för olika förhållanden och en används bara vid toppar. Efter att ha gjort sitt jobb förs vattnet vidare i en fyra kilometer lång tunnel och släpps ut igen i Umeälven i kulturhistoriskt intressanta Klabböle. Här finns nämligen en äldre kraftstation bevarad, invigd 1899 och i drift fram till 1958 när Stornorrfors blev klar.

Med sina 350 meter är fisktrappan i Stornorrfors en av Europas längsta.

På utsidan fick kanslipersonalen även en visning av Stornorrfors fisktrappa. Trappan stod klar 2010 och är 350 meter lång med en fallhöjd på 22 meter. Den är öppen från 20 maj till 30 september och är konstruerad för både upp- och nedströmsvandrande lax och öring.

– Vi har gjort mycket intrimning av trappan under åren för att optimera funktionen. Som mest har vi haft 16 000 fiskar per år som passerat upp men på senare tid har antalet sjunkit något och det hänger ihop med att laxhälsan blivit sämre, berättar Åke Forssén, Vattenfall.

Exakt varför fiskarna blir allt sjukare återstår att se men det pågår mycket forskning inom området. Väl igenom trappan, och ovanför vandringshindret kraftverksdammen, har fisken tillgång till lekområdena uppströms, i den outbyggda Vindelälven.

Eftersom de fem vattenmyndigheterna är utspridda på varsin länsstyrelse är det sällan all personal kan träffas. Men en gång per år turas vi om att arrangera det nationella kanslimöte där vi kan dryfta aktuella och framtida frågor och – inte minst – lära känna varandra bättre. På grund av coronapandemin var detta första gången vi kunde ses på tre år, så det fanns en hel del att prata om.

Åke Forssén, Vattenfall, guidade vid fisktrappan i Stornorrfors.

Kontakt