/

Publiceringsdatum:

Fysiskt vattendistriktsmöte äntligen möjligt för Södra Östersjön och Västerhavet

Växjösjön en sommardag. Fontänen sprutar vatten.

Växjösjön. Foto: Mostphotos

På onsdagen 4 maj kunde Annika Ekvall, som är vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendistrikt, äntligen hälsa beredningssekretariaten välkomna till ett gemensamt fysiskt vattendistriktsmöte mellan Södra Östersjön och Västerhavet. På grund av pandemin blev det för många första gången som man sågs utanför digitala möten.

Under dagen hölls bland annat föredrag om revidering av normer inför omprövning av vattenkraft. Det pratades även om Natura 2000 och så fick vi information om det pågående arbetet med VISS 2.0.

Efter en gemensam lunch diskuterades bevarandemål (Natura 2000), vattenkraft, miljögifter och projektet Full koll. Dagen avslutades med en liten quiz om länskunskap där cheferna imponerade med sina kunskaper om landskapsdjur.

Syftet med vattendistriktsmöten är att vattenmyndighetens kansli och distriktets alla beredningssekretariat träffas för att diskutera aktuella gemensamma frågor och hur arbetet kan genomföras på bästa sätt. Beredningssekretariaten är en viktig kontaktyta mot både kommuner och vattenråd. Samverkan kan därmed bidra till att vattenförvaltningsarbetet når hela vägen till vattenmiljöerna. Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt har emellanåt gemensamma vattendistriktsmöten då vi delar flera län tillsammans.

Tack till alla som deltog! Nästa gemensamma vattendistriktsmöte hålls nästa år i Jönköping.

Kontakt