/

Publiceringsdatum:

Samverkan en viktig byggsten i vattenarbetet

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt tar nya tag i samverkan med vattenorganisationer. Två möten har hållits inom loppet av ett halvår.

På det senaste mötet, i början av maj, deltog representanter från vattenorganisationer, länsstyrelsernas beredningssekretariat och vattenmyndighetens kansli.

- Det var flera år sedan vi hade den här typen av möte mellan vattenmyndigheten och vattenorganisationer i distriktet. Nu vill vi få till en mer aktiv dialog. Vi har börjat diskutera hur vi kan samverka och i vilka frågor vi kan stötta varandra. En förutsättning för att vi ska lyckas med åtgärdsgenomförande och nå målen med miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet är att vi alla hjälps åt, säger Jenny Caruso på vattenmyndigheten i Norra Östersjön.

Vattenorganisationer spelar en viktig roll i svensk vattenförvaltning och för åtgärdsgenomförandet. Det är sammanslutningar av lokala aktörer som finns nära vattendrag, sjöar och hav. Att förankra arbetet lokalt och få bättre förståelse för roller och förutsättningar är värdefullt för alla aktörer som jobbar med vattenförvaltning.

Bred representation på deltagare under majmötet

- Vi diskuterade bland annat hur data som vattenorganisationerna tar fram kan användas i arbetet med att bedöma tillståndet i distriktets vatten. Mötena har fokuserat på att stämma av vilka tankar och önskemål som finns. Nu ser vi fram emot att få till ett samarbete där vi är konstruktiva och hjälps åt att få till ett så bra vattenarbete som möjligt, avslutar Jenny Caruso.

Vattenmyndigheten ska enligt vattenförvaltningsförordningen uppmuntra till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Kontakt