/

Publiceringsdatum:

Planering inför nästa sexårscykel

Flygbild över en sjö med stilla blått vatten och öar i olika storlekar med grön skog.

Åtgärdsprogrammet prövas av regeringen, men under tiden arbetar Vattenmyndigheterna vidare med utvärdering och planering.

Även om allting har blivit fördröjt så finns det mycket att förbereda.

- Vi utvärderar den här sexårscykeln och funderar på hur vi ska göra nästa cykel än bättre med både bättre underlag per vattenförekomst och ett bättre åtgärdsprogram, säger Niklas Holmgren, samordnare för åtgärdsprogrammet mellan de fem vattenmyndigheterna.

Det pågår också ett arbete att förbereda EU-rapporteringen så att den ska gå smidigt när väl åtgärdsprogrammet är fastställt. Och diskussioner kring hur återrapporteringen ska bli relevant pågår för fullt. Tanken är att föra en dialog med myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

- Vi har också börjat utveckla en metod för att presentera åtgärderna på ett pedagogiskt och användarvänligt sätt via olika webbverktyg, säger Niklas Holmgren.

De tidigare beslutade åtgärdsprogrammen gäller fortfarande i väntan på regeringens prövning. Det gäller även de kompletterande åtgärdsprogrammen som beslutades 2018.

Kontakt